Mini obserwatorium Astronomiczne

w Siołkowej ⭐?

Najnowszy na portalu youtube

?

wtorek 21-23
czwartek 21-23
niedziela 00-3 i 21-23

?

tel 533593714

?

Siołkowa 402, 33-330 Siołkowa

Cel projektu:
Operacja pn. „Budowa Mini Obserwatorium Astronomicznego w miejscowości Siołkowa”
objęta umową o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego pn. „Nowe produkty
turystyczne obszaru LGD „Korona Sądecka” – mini obserwatorium astronomiczne oraz szlak
przyrodniczo-edukacyjny wraz z organizacją zajęć warsztatowych dla dzieci obszaru LGD”
objętego umową nr 00867-6935-UM0620088/18 zawartą w dniu 20.12.2018 pomiędzy ZW, a LGD,
mająca na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez
budowę „Mini Obserwatorium Astronomicznego” i zakup teleskopu do obserwacji nieba i
astrofotografii, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,                                                                       Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Przewidywane wyniki operacji:
zakup sprzętu (teleskopu) i udostępnienie obserwacji astronomicznych dla 100 osób i podmiotów (turyści i mieszkańcy)